Битовото газифициране с природен газ или пропан-бутан през последните години се разпростира все по-широко по света. За пример ви представяме ръста на консумация в Италия (една от страните развили се най-добре в Европа в тази насока) през периода 1980-98 г. (Фигура 1).
(c) Всички права запазени, Химком инженеринг ООД.
Последно обновяване: 10.03.2010ИНФОРМАЦИЯ
ЗА НАС
ВРЪЗКА
С НАС
ПРОЕКТИРАНЕ
И ПРОУЧВАНЕ
ГАЗОСТАНЦИИ И
БЕНЗИНОСТАНЦИИ
ХИМИЧНИ
ПРОДУКТИ
БИТОВО
ГАЗИФИЦИРАНЕ
ХИМИЧНО И МЕХАНО
ОБОРУДВАНЕ
Като стимул за разрастване на битовото газифициране се посочват следните основни причини:

  • Ниските цени на газа в сравнение с ел. ток и нафтата, по-ниски с около 50% за природния газ и 30% за пропан-бутана.
  • Голяма калоричност и бързо топлоотдаване, което скъсява времето за подгряване.
  • Надеждни съоръжения с монтиран електромер за икономичен режим и контрол.

Фирмата има разработени проекти за захранване с природен газ или пропан-бутан на сушилни, пещи за хляб, котли и бойлери за отопление и топла вода, газови печки, фритюрници, дюнери, чевермета и др.

В зависимост от разхода на газ и възможностите се проектират и изграждат линии за непрекъснато подаване, бутилкови групи или резервоари за съхранение.

По-надолу ви показваме някои схеми, оборудване и арматура, свързани с газови инсталции.

Легенда: Фигура 2 - обща схема за разположение на газово оборудване за жилищна сграда; Фигура 3 - котел с вграден бойлер за монтаж на стена, осигуряващ отопление до 150 кв.м; Фигура 4 - примерно разположение на газово оборудване върху резервоар за съхранение на пропан-бутан.