Фирмата е регистрирана с решение No. 476.03.09 г., фирмено дело No. 277/99 г. на Врачанския окръжен съд, с Дан. No. 1061591164 и Булстат No. 106065382. Лицензирана е с разрешение No. 368 на "Главна инспекция за държавен технически надзор" за изготвяне на проекти, извършване на монтаж, ремонт и преустройство на съоръжения с повишена опасност (газови съоръжения и инсталации, и съдове работещи под налягане).

Фирмата извършва проектиране на отоплителни, вентилационни и газови инсталации, технологии, съоръжения, апарати и инсталации за химическо производство.

Проектира, доставя и монтира инсталации за продължително съхранение на течен въглероден двуокис и разфасовка в бутилки, състоящи се от:

  • Резервоар, топлинно изолиран и комплектован с хладилна инсталация за поддържане на температура в резервоара -20 С.
  • Пълначен модул, включващ помпа и една или две везни за напълно автоматизирано разфасоване на течен въглероден двуокис в бутилки.

Фирмата осигурява гаранционен сервиз и следгаранционно поддържане с резервни части от производителя.

Звеното за проектиране разполага с всички нормативни документи "Наредби" в комплект със стандарти към тях, справочна литература, методики и проспектни материали на фирми производители, както и стандарти по DIN, UNI, BS, ASTM, ГОСТ и др., чрез които компетентно да се направят експертни оценки, сравнения и дешифровка на материалите.

Фирмата притежава патентни и ноу-хау за производство на катализатори, железни окиси, пигменти и препарати за растителна защита.

Освен проектиране, монтаж и инженерингова дейност фирмата извършва и следните химически услуги:
1. Никелиране и помедняване на детайли изработени от въглеродна и неръждаема стомана, цветни метали и техните сплави, както и пластмасови изделия.
2. Посребряване на детайли за електротехническата промишленост.
3. Препарати за отстраняване на карбонатен, сулфатен и силикатен накип от подгреватели и охладители, бойлери и други топлотехнически съоръжения, работещи с неомекотена вода в химическата, хранително-вкусовата, хартиено-целулозната и други промишлености, както и от охладителната система на двигатели с вътрешно горене.
4. Препарати за отстраняване и пеобразуване на ръжда и окалина от промишлени съоръжения, тръбопроводи и металоконструкции.
5. Негорящи обезмаслители за почистване на детайли и промишлени съоръжения.
6. Антифриз.
7. Препарати за растителна защита.

Всички специалисти са с много добра квалификация, дипломирани инженери с голям практически опит (над 10 години) в производство, проектиране и изграждане на химически инсталации и съоръжения.

По-значителни обекти проектирани и изпълнени презпоследните години:
1. Газопровод от сондаж - с. Селановци до кранов възел към гр. Кнежа, с дължина 8000 м с нефто-газо събирателен пункт на ф. "Добив на нефт и "ПГХ - Чирен" до мандра "Нивего" - с. Чирен с дължина 1600 м.
3. Газопроводи от магистрален тръбопровод - гр. Монтана до завод "Прециз" и ф. "Пътноинженерство" - гр. Монтана.
4. Газопроводи, захранващи с природен газ ф. "Центромет", ф. "Уника" и УЛК "Веслец".
5. Проектиране азотна инсталация за ф. "Крафт" (шоколадена фабрика в гр. Своге).
6. Проектиране парен акумулатор и парен автоклав по 160 м3 на ф. "Итонг" - гр. София.
7. Проектиране на газостанции и бензиностанции - гр. Враца, гр. Видин, гр. Берковица, гр. с. Расово, с. Руженци, гр. Бяла Слатина, гр. Кнежа, гр. Мизия, гр. Лом, с. Алтимир и други - общо над 20 броя.
8. Проектиране инсталация за меден сулфат, растителна защита, катализатори и други малотонажни продукти за ф. "Химко" - гр. Враца.
9. Проекти и изпълнение на барабанна газова сушилня на ф. "Сигма витекс" - гр. Враца и ф. "Огнеопорни глини" - гр. Плевен.
10. Инсталция за производство на центробежно лети тръби на ф. "Химремонтстрой" (ПЦЛ).
11. Наливно-изливно устройство (разтоварище за пропан-бутан) на ф. "Гранд комерс" - гр. Враца и ф. "АИТ" - гр. Берковица.
12. Проектиране на автовезна 50 т на ф. "Гранд комерс" - гр. Враца.
13. Проектиране на стенд за изпитване на бутилки за пропан-бутан и настройка на предпазни клапани.

(c) Всички права запазени, Химком инженеринг ООД.
Последно обновяване: 10.03.2010ИНФОРМАЦИЯ
ЗА НАС
ВРЪЗКА
С НАС
ПРОЕКТИРАНЕ
И ПРОУЧВАНЕ
ГАЗОСТАНЦИИ И
БЕНЗИНОСТАНЦИИ
ХИМИЧНИ
ПРОДУКТИ
БИТОВО
ГАЗИФИЦИРАНЕ
ХИМИЧНО И МЕХАНО
ОБОРУДВАНЕ