Фирмата извършва проучване, проектиране и доставка на оборудване и съоръжения за следните инсталации:

 • Инсталация за втечнени въглеводородни газове (пропан-бутан).
 • Инсталация за съхранение и разфасовка на втечнен въглеводороден двуокис (СО2).
 • Инсталация за съхранение и разфасовка на азот.
 • Инсталация за производство и разфасовка на амоняк.
 • Инсталация за производство и разфасовка на кислород (О2).
 • Инсталация за производство и разфасовка на катализатори.
 • Инсталация за производство на меден сулфат (син камък).
 • Инсталация за производство и разфасовка на дървени брикети.
 • Отоплителна и вентилационна инсталации.
 • Инсталация и насадка на охладителна кула за промишлена вода.
 • Инсталация за съхранение и транспортиране на фуражно зърно.
 • Зърночистачна машина и барабанна сушилня.
 • Битово захранване с природен газ или пропан-бутан.
 • Ранжирна инсталация за авто и ж.п. транспорт.
 • Повдигателни и асансьорни съоръжения.

Оставаме на разположение за изпълнение на всякакъв вид поръчка по изготвено и утвърдено задание, свързано с химично или механо оборудване.
(c) Всички права запазени, Химком инженеринг ООД.
Последно обновяване: 10.03.2010ИНФОРМАЦИЯ
ЗА НАС
ВРЪЗКА
С НАС
ПРОЕКТИРАНЕ
И ПРОУЧВАНЕ
ГАЗОСТАНЦИИ И
БЕНЗИНОСТАНЦИИ
ХИМИЧНИ
ПРОДУКТИ
БИТОВО
ГАЗИФИЦИРАНЕ
ХИМИЧНО И МЕХАНО
ОБОРУДВАНЕ