Химически продукти, които предлагаме са следните:

 • Ръждочистители.
 • Ръждопреобразуватели.
 • Ръждопреобразувателен грунд.
 • Протекторен грунд, съдържаш 90% цинк.
 • Меден сулфат кристалохидрат (син камък).
 • Сулфат (мокрима сяра).
 • Антифриз с антикорозионни добавки.
 • Сух спирт.
 • Отстраняване "котлен камък" (накип) от нагревните повърхности на всички видове битови и промишлени отоплителни котли.

Предпалага препарат "SIDAX" за отстраняване на карбонатен и силикатен накип (котлен камък) от нагревните повърхности на битови и промишлени котли и нагревно оборудване. Препаратът не е корозионен и не уврежда каучукови и пластмасови уплътнители и детайли.

-----------------------------------------------

ХИМИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ

1. Модулни инсталации за:

 • фино очистване на питейна вода;
 • дейонизиране, обезмирисяване, дехлориране за производството на базалкохолни напитки, хлебопроизводство и др.

2. Битови филтри за филтриране на чешмяна вода, омекотяване и дехлориране.

3. Филтри за защита на помпи при вода от реки, язовири, сондажни кладеници.

4. Промишлени инсталации за дейонизирана вода.

5. Инсталации за изсушаване на въздух за пневматиката.

6. Обезпрапаване на въздух.

7. Инсталации за производство на серниста киселина за винопроизовдството и хранително-вкусовата промишленост.

8. Инсталации за производство на сим камък (меден сулфат кристалохидрат).

9. Инсталации за продължително съхраняване, изпаряване и пълнене на бутилки на течен въглероден диоксид (въглероден двуокис).

10. Инсталции за съхранение и изпарения на течен кислород за медицински и промишлени нужди.
(c) Всички права запазени, Химком инженеринг ООД.
Последно обновяване: 10.03.2010ИНФОРМАЦИЯ
ЗА НАС
ВРЪЗКА
С НАС
ПРОЕКТИРАНЕ
И ПРОУЧВАНЕ
ГАЗОСТАНЦИИ И
БЕНЗИНОСТАНЦИИ
ХИМИЧНИ
ПРОДУКТИ
БИТОВО
ГАЗИФИЦИРАНЕ
ХИМИЧНО И МЕХАНО
ОБОРУДВАНЕ